Tư vấn đấu thầu

Tư vấn cho chủ đẩu tư từ phương thức đến cách thức quy trình xử lý trong đấu thầu một cách chính xác và chặt chẽ nhất. Giúp chủ đầu tư trong các việc xử lý tình huống khó khăn trong đấu thầu.
Tư vấn đấu thầu hỗ trợ các dịch vụ sau:
– Lập phương án đấu thầu
– Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
– Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm…
– Đánh giá Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất,
– Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
– Lập và thẩm định dự toán
– Tư vấn xử lý tình huống trong đấu thầu
– Tư vấn đàm phán lựa chọn nhà thầu
– Tư vấn đàm phán thỏa thuận hợp đồng…
– Tư vấn đăng ký thông tin nhà thầu, thông tin bên mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *