Tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT

Tư vấn đầu tư đơn giản là giúp chủ đầu tư lựa chọn, xây dựng phương án, các bước đầu tư ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước một cách hiệu quả và thực hiện đúng với trình tự và thủ tục của luật pháp về đầu tư. Công nghệ thông tin là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh, với rất nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ mới ra đời mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng…
Lợi ích từ việc tư vấn:

  • Tối ưu hóa phân bổ chi phí đầu tư CNTT.
  • Kế hoạch đầu tư CNTT hàng năm rõ ràng và đầy đủ
  • Đo lường được hiệu quả hoạt động CNTT.
  • Xây dựng các chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu nhu cầu, tính khả thi của các dự án và khả năng sinh lời của dự án đầu tư để có được lựa chọn đúng nhất.
  • Giúp cho Chủ đầu tư giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa kết quả mang lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *