Tư vấn giám sát thi công công nghệ thông tin

Giám sát CNTT là một tập hợp các tác vụ bao gồm quản lý, lập kế hoạch, báo cáo thực hiện và xem xét lại các quy trình liên quan đến quyền ra quyết định nhằm thiết lập tiêu chí kiểm soát và tiêu chí đánh giá hiệu năng về hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ CNTT, quyền hạn và đảm bảo sự tuân thủ về các luật và chính sách của tổ chức.
Giám sát CNTT là một phần của Giám quản tổ chức/doanh nghiệp, bao gồm vấn đề lãnh đạo, cấu trúc tổ chức và quy trình thực hiện để tối đa hóa giá trị CNTT mang lại, giúp tổ chức đạt được chiến lược và mục tiêu đặt ra.
Lợi ích của Giám sát CNTT:
– Thực hiện song hành giữa CNTT và nghiệp vụ để giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa giá trị mang lại.
– Tối ưu hóa tài nguyên công nghệ thông tin bao gồm cả nguồn nhân lực, thiết bị và các hệ thống.
– Đảm bảo các dự án CNTT được thực hiện theo đúng kế hoạch, ngân sách và mục tiêu cam kết.
– Quản lý rủi ro tốt và chủ động triển khai các phương án dự phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *