Tư Vấn Lập

– Dự án đầu tư
– Báo cáo kinh tế kỹ thuật
– Báo cáo nghiên cứu khả thi
– Đề cương và dự toán chi tiết
– Thiết kế thi công- Tổng dự toán Dự án
– Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *