Tư Vấn Thẩm Tra, Thẩm Định

– Dự án đầu tư
– Báo cáo kinh tế kỹ thuật
– Báo cáo nghiên cứu khả thi
– Đề cương và dự toán chi tiết
– Thiết kế thi công- Tổng dự toán Dự án
– Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
– Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi dự án
– Thẩm tra thiết kế thi công
– Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định
kết quả lựa chọn nhà thầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *